P-40戰鬥機駕駛員年會 第十七屆年會

一九八八年九月二十一日至二十五日,於肯他基州勞斯威城舉行,中方參加人士有司徒將軍、徐華江將軍、關振民先生....等人參加。

              參加P-40年會之中方人士                                     巴頓將軍博物館 M-26型坦克

                     大會理監事會議開會情形                              巴頓博物館士官俱樂部進餐情形

                       司徒上將在大會上致詞                                           外員在大會上致詞

           美國女戰鬥機駕駛員一起參觀馬場                         女駕駛員與地主泰德先生等合影